:: อัตราแลกแต้ม บาท สำหรับ QR Payment Prompt Pay, QR Payment VISA และ Master Card ::
:: THB :::: Point ::
115100
165150
194179
215200
315300
364349
515500
544529
1,0151,000
1,7651,750
2,0152,000
3,0153,000
3,5153,500
5,0155,000
10,01510,000
20,01520,000
50,01550,000

:: อัตราแลกแต้ม บาท สำหรับ Credit Card ::
:: THB :::: Point ::
215200
515500
1,0151,000
2,0152,000
3,0153,000
5,0155,000
10,01510000

:: อัตราแลกแต้ม บาท สำหรับ TrueMoney Cash Card ::
:: THB :::: Point ::
5037
6045
9067
10075
150112
200150
300225
500375
1,000750
2,0001,500
3,0002,250

:: อัตราแลกแต้ม บาท สำหรับ TrueWallet::
:: THB :::: Point ::
5037
10075
200150
300225
500379
1,000765
2,0001,531
3,0002,318

:: อัตราแลกแต้ม บาท สำหรับ Winner Card ::
:: THB :::: Point ::
5045
9081
150135
300270
500450
1,000900
2,0001,800
3,0002,700
4,0003,600
5,0004,500